Økonomi

Strømprisen vil øke

Strøm industri

Det er ventet at strømprisen vil øke i framtiden, kanskje på grunn av klimaendringer, eller en kombinasjon av mange faktorer. Faktum er at vi i Norge betaler relativt lite i forhold til normal inntekt også videre. Men det er ikke sikkert det er strømprisen i seg selv som vil bli så mye forandret, men heller ting som nettleien og andre avgifter. Dessuten er Norge i et konkurrerende marked, og flere vil ha påvirkning og kontroll på markedsandelene. I tillegg blir husstandene utstyrt med en AMS-boks i løpet av 2018, som skal måle strømforbruket mer presist. Her skal legges til at det ikke er målingen i seg selv som vil koste forbrukerne, og ikke installeringen direkte. Men indirekte vil den koste ved at nettleien vil gå opp. Så hva skal vi som forbrukere gjøre med at strømmen totalt sett blir dyrere?

Det er ikke direkte klimatruende å bruke strøm i Norge. Vannkraften står for 95% av all energi brukt til lys og varme i norske husstander. Men med den handelsmodellen vi bruker i dag, er andre land nødt til å utvinne fossile brennstoff som kull og gass til dette formålet. Det betyr igjen at norske husstander indirekte også bruker billig strøm fra slike energikilder. Det kan bety at norske husstander må bli nødt til å akseptere denne økningen, men desto mer spennende å prøve å finne måter å redusere sin bruk på.

Det handler om å tenke selv!

For det skal ikke mye til for å finne metoder til å redusere sitt forbruk på. Det handler om faste regler for bruk av dusj, redusere gjennomsnittstemperaturen inne og heller kle på seg en god og varm genser på kalde dager, tenke på å isolere vegger og gulv ekstra og gå over til sparelamper! Strømprisen forsvinner ikke uansett, og man må bare ta seg i nakkeskinnet, sette seg ned og se på hva som drar strøm. Med de nye målerne vil man også kunne følge med selv. Det er billigst å bruke strøm på natta og formiddagen, og dyrest på morgen og kveld.

Det kan være vanskelig å kutte ned på vanene sine

Det er likevel ingen som sier det er enkelt å kutte strømforbruket. Mange enheter og den varme gode dusjen kan ødelegge den gode trenden man var inne i. Og mange løsninger krever ofte at man må kjøpe nye ting, slik som sparedusj, LED-pærer, varmepumpe, isolasjon, nytt kjøleskap også videre. Det man kan tenke på da er at det er mange ting man kan gjøre gratis for å redusere strømforbruket. Det gjelder å tenke ”sjæl”, når man skal få en strømregning man kan smile til. Disse gratis tingene kan være vanskelig å prakke på familien når det fryser på ute. Å kutte ned på dusj-tid og Gaming på spillkonsollen kan bety store konflikter. Men med straff kommer også belønning. Hvordan man kan redusere strømforbruket i storfamilier er ingen sak med konkrete løsninger, men snakk om å gi og ta.