Tegn i trafikken – En liten oversikt

Innlegget er sponset

Trenger du en liten oppfrisking av tegn i trafikken? Det er svært viktig, ettersom dette er sentralt for at trafikken skal flyte på en trygg og god måte. Det er en rekke former for tegn i trafikken, og det kan være trafikkskilter, trafikklys og tegn sjåfører gir til hverandre. Vi skal ta for oss en rekke av disse tegnene, slik at du får en liten oversikt over hvordan de fungerer og hva som er vanligst. 

Hva er viktig med tegn i trafikken?

En av de viktigste tingene å huske når du kjører er å være oppmerksom på veiskiltene. Veiskilt er satt på plass for å holde sjåførene trygge og informert om trafikkreglene. Ved kjøring er det viktig å kunne gjenkjenne og forstå betydningen av ulike veiskilt. 

Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til ulykker eller trafikkbrudd. Noen av de vanligste veiskiltene er stoppskilt, vikepliktskilt, fartsgrenseskilt og byggesoneskilt. Det er viktig å være kjent med betydningen av hvert av disse skiltene, slik at du kan følge trafikkreglene. For å få en god gjennomgang av viktige skilt i trafikken, så anbefaler vi at du tar en titt på Testen.no.

Hva slags tegn har vi i trafikken?

Det er mange forskjellige typer tegn vi ser i trafikken hver dag. Noen av disse tegnene er regulatoriske, og forteller oss hva vi må gjøre for å adlyde loven. Andre tegn er trafikkskilt som forteller oss om regler på veien man kjører på. Andre tegn er informative, og forteller oss hvor vi er eller hvilke tjenester som er tilgjengelige. 

Reguleringsskilt er vanligvis røde, hvite eller svarte, med hvite bokstaver eller symboler på svart bakgrunn. Disse skiltene forteller oss hva vi er pålagt å gjøre, for eksempel å stoppe, gi etter eller snu. 

Advarselsskilt er vanligvis gule eller oransje, med svarte bokstaver eller symboler på hvit bakgrunn. Disse skiltene advarer oss om potensielle farer fremover, for eksempel en skarp sving, en smal bro eller en bratt bakke. 

Informasjonsskilt er vanligvis grønne, med hvite bokstaver eller symboler på grønn bakgrunn. Disse skiltene gir oss informasjon om omgivelsene våre, for eksempel navnet på en vei eller avstanden til neste by. Trafikkskilt er en viktig del av å holde oss trygge på veiene. Ved å følge skiltene kan vi unngå ulykker og nå målet vårt trygt.

Les også om teknisk SEO på Blastfest.

Hva er midlertidig trafikkskilt?

Et midlertidig trafikkskilt er en trafikkkontrollenhet som vanligvis er plassert i arbeidssoner i veikanter for å advare sjåfører om potensielle farer eller arbeid fremover. Disse skiltene er vanligvis laget av metall eller plast og plasseres i bakken med metall- eller plaststolper.

Hvordan fungerer trafikklys?

Trafikklys er en viktig del av ethvert veinett. De brukes til å kontrollere trafikkflyten og bidra til å holde sjåførene trygge. Trafikklys er vanligvis plassert i kryss, og de har normalt tre farger: rødt, gult og grønt. Det røde lyset betyr stopp, det gule lyset betyr sakte ned og vær forberedt på å stoppe, og det grønne lyset betyr gå. 

Når det røde lyset lyser, skal sjåførene stoppe bak stopplinjen. Hvis det ikke er stopplinje, må de stoppe før de når krysset. Førere må vike for fotgjengere og annen trafikk når det gule lyset er på. De må også være forberedt på å stoppe hvis det gule lyset blir rødt. Grønt lys betyr at bilister kan gå, men de må fortsatt vike for fotgjengere og annen trafikk.

Trafikklys som viser rødt lys, og det signaliserer stopp.

Tegn og signaler fra sjåfører i trafikken

Det er mange forskjellige skilt og signaler som sjåfører bruker for å kommunisere med andre sjåfører i trafikken. Noen av disse er standardisert internasjonalt, mens andre er spesifikke for enkelte land eller regioner. 

De vanligste skiltene og signalene som brukes av sjåfører inkluderer: 

 • Indikering: Sjåfører bruker sine indikatorer for å signalisere at de har til hensikt å svinge, skifte fil eller forlate veien. 
 • Frontlykter: Sjåfører bruker frontlysene for å signalisere deres tilstedeværelse, samt for å advare andre sjåfører om at de nærmer seg. 
 • Bremselys: Sjåfører bruker bremselysene for å advare andre sjåfører om at de bremser ned eller stopper.
 •  Horn: Sjåfører bruker hornet for å signalisere deres tilstedeværelse, samt for å advare andre sjåfører om potensielle farer. 
 • Blinklys: Sjåfører bruker blinklys for å kommunisere sine intensjoner til andre sjåfører, spesielt når de svinger eller skifter fil. 

Ovennevnte er bare noen av de mange skiltene og signalene som sjåfører bruker for å kommunisere med hverandre i trafikken. Det er viktig for alle sjåfører å være oppmerksomme på de ulike skiltene og signalene som brukes, for å sikre trygg og effektiv ferdsel på veiene.

Hva slags trafikkskilter har vi?

Det finnes mange forskjellige typer trafikkskilt i Norge. Det vanligste er veiskilt, som gir informasjon om veien videre. Andre skilt inkluderer advarselsskilt, som advarer sjåfører om potensielle farer, og forskriftsskilt, som forteller sjåfører hva de kan og ikke kan gjøre. Alle skilt skal være i samsvar med internasjonale standarder, og skal plasseres i henhold til norsk lov. 

De vanligste veiskiltene i Norge er: 

 •  Stoppskilt: Sjåfører må stoppe ved disse skiltene og gi etter for møtende trafikk. 
 • Vikepliktskilt: Sjåfører må gi etter for møtende trafikk ved disse skiltene. 
 • Fartsgrenseskilt: Disse skiltene forteller sjåførene den maksimale hastigheten de har lov til å kjøre.
 •  Ingen inngangsskilt: Disse skiltene forbyr sjåfører å gå inn i et bestemt område. 
 • Enveisskilt: Disse skiltene indikerer at trafikken kun er tillatt å kjøre i én retning. 
 • Skilt til fotgjengerfelt: Disse skiltene advarer bilister om at fotgjengere kan krysse veien foran. 
 • Sykkelkryssingsskilt: Disse skiltene advarer bilister om at syklister kan krysse veien foran. 
 • Skilt til skolekryss: Disse skiltene advarer sjåfører om at barn kan krysse veien foran. 
 • Skilt til jernbaneovergang: Disse skiltene advarer sjåfører om at en jernbanelinje krysser veien foran.